Betalingsbetingelser

Alle ydelser på sohl.dk er oplyst i DKK, hvor intet andet er opgivet.

Alle ydelser på sohl.dk er inkl. moms, hvor intet andet er opgivet.

Alle produkter faktueres umiddelbart efter ydelsen er godkendt af kunden.

Der er gives netto 8 dage på alle produkter, hvor intet andet er aftalt.