Betalingsbetingelser

Alle ydelser på sohl.dk er oplyst i DKK, hvor intet andet er opgivet.

Alle ydelser på sohl.dk er uden moms, da virksomheden ikke er momsregistrerede.

Alle produkter faktureres umiddelbart efter ydelsen er godkendt af kunden.

Der er gives netto 8 dage på alle produkter, hvor intet andet er aftalt.