Betalingsbetingelser

Alle ydelser på sohl.dk er oplyst i DKK, hvor intet andet er opgivet.

Alle produkter faktueres umiddelbart efter ydelsen er godkendt af kunden.

Der er gives netto 8 dage på alle produkter, hvor intet andet er aftalt.